Glavni koordinator Vlade

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:

 • Direktno je odgovoran gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika
 • Sarađuje sa odjeljenjima Vlade, institucijama Brčko distrikta BiH, domaćim i međunarodnim organizacijama, sredstvima informisanja
 • Vrši koordinaciju između Vlade i Skupštine
 • Odobrava podnošenje naloga za nabavku roba i usluga
 • Odobrava realizaciju naloga za prijenos sredstava za nabavljene robe i usluge Kabineta gradonačelnika
 • Koordinira radom odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH
 • Pomaže gradonačelniku u efikasnom provođenju Vladine politike
 • Koordinira aktivnosti koje zahtijevaju saradnju više odjeljenja Vlade i koordinira aktivnosti između Vlade, javne uprave i drugih institucija Brčko distrikta BiH
 • Pomaže gradonačelniku u efikasnom provođenju Vladine politike i osigurava učinkovito upravljanje Vladinim aktivnostima u skladu sa instrukcijama gradonačelnika
 • Osigurava efikasno upravljanje Vladinim aktivnostima u skladu sa instrukcijama gradonačelnika
 • Može imati izvršna ovlašćenja ako je to propisano zakonima Brčko distrikta BiH
 • Koordinira i prati zaključke i druge akte donesene na sjednici Vlade.

Biografija

Sead Šadić

Glavni koordinator

E-mail: sead.sadic@bdcentral.net
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 049/240-810; 061 / 743-596
Nadnevak i mjesto rođenja: 29. mart 1986. godine, Brčko, BiH
Bračno stanje: oženjen, otac jednog djeteta

Obrazovanje:

 • Fakultet za poslovnu ekonomiju – master
 • JU Gimnazija „Vaso Pelagić“, Brčko
 • Osnovna škola „Arif Dervišević“, Maoča

Profesionalna i politička karijera:

  • 2018. – glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH
  • 2017. – portparol JZU „Zdravstveni centar Brčko“
  • 2014–2016. – savjetnik gradonačelnika Brčko distrikta BiH
  • 2014. – predstojnik Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH
  • 2011–2014. – PR službenik JP „Komunalno Brčko“ Brčko distrikta BiH
  • 2006. – Centralna banka BiH, Filijala Brčko

   Članstva, priznanja i nagrade:

    • Član Predsjedništva Asocijacije mladih SDA Bosne i Hercegovine
    • Predsjednik Asocijacije mladih SDA Brčko distrikta BiH i član Izvršnog odbora SDA Brčko distrikta BiH