Glavni koordinator Vlade

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:

 • Direktno je odgovoran gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika
 • Sarađuje sa odjeljenjima Vlade, institucijama Brčko distrikta BiH, domaćim i međunarodnim organizacijama, sredstvima informisanja
 • Vrši koordinaciju između Vlade i Skupštine
 • Odobrava podnošenje naloga za nabavku roba i usluga
 • Odobrava realizaciju naloga za prijenos sredstava za nabavljene robe i usluge Kabineta gradonačelnika
 • Koordinira radom odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH
 • Pomaže gradonačelniku u efikasnom provođenju Vladine politike
 • Koordinira aktivnosti koje zahtijevaju saradnju više odjeljenja Vlade i koordinira aktivnosti između Vlade, javne uprave i drugih institucija Brčko distrikta BiH
 • Pomaže gradonačelniku u efikasnom provođenju Vladine politike i osigurava učinkovito upravljanje Vladinim aktivnostima u skladu sa instrukcijama gradonačelnika
 • Osigurava efikasno upravljanje Vladinim aktivnostima u skladu sa instrukcijama gradonačelnika
 • Može imati izvršna ovlašćenja ako je to propisano zakonima Brčko distrikta BiH
 • Koordinira i prati zaključke i druge akte donesene na sjednici Vlade.

Biografija

Željko Antić

Glavni koordinator

E-mail: zeljko.antic@bdcentral.net
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Telefon: 049/240-810
Nadnevak i mjesto rođenja: 30.8.1982. godine, Brčko, BiH
Bračno stanje: oženjen, otac troje djece

Obrazovanje:

 • Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, diplomirao 2007. godine, zvanje: diplomirani inženjer menadžmenta 
 • Ekonomska škola u Brčkom 
 • I. osnovna škola Brčko

Profesionalna i politička karijera:

  • 2021. – glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH
  • 2016–2020. – poslanik u Skupštini Brčko distrikta BiH 
  • 2012–2016. – poslanik u Skupštini Brčko distrikta BiH 
  • 2000. – zaposlen u privatnoj firmi „Željo Komerc“ d. o. o.

   Članstva, priznanja i nagrade:

    • Član Saveza nezavisnih socijaldemokrata od 2000. godine; član Glavnog odbora SNSD-a