Kontakt

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH
Bulevar Mira 1,
76100 Brčko distrikt BiH


Međunarodni pozivni broj : 387
Pozivni broj za Brčko: (0)49
Centrala
: 240-600

Sekretar Kabineta gradonačelnika: 490-013 
Portparol
: 490-008
Fax: 490-020