Zamjenik gradonačelnika

Opis poslova radnog mjesta i odgovornosti:

 • Osigurava efektivan i efikasan rad javne uprave
 • Osigurava pripremu, usvajanje i izvršenje budžeta
 • Izdaje obvezujuće naloge
 • Po ovlašćenju gradonačelnika potpisuje odluke i druge upravne akte kojima se izvršavaju zakoni i drugi podzakonski akti, izuzevši one koji su nabrojani u članu 52 Statuta Brčko distrikta BiH
 • Za izvršavanje poslova odgovoran je gradonačelniku
 • Znatno i efektivno doprinosi efektivnom, efikasnom, transparentnom građanima naklonjenom i ekonomičnom rukovođenju u javnoj upravi
 • Obavlja redovne administrativne obaveze i dužnosti gradonačelnika
 • Osigurava koordinaciju u rukovođenju i pruža pomoć odjeljenjima Vlade uz pomoć glavnog koordinatora Vlade
 • Vrši političku i stratešku analizu
 • Transparentno sarađuje sa drugim organima uprave i institucijama
 • Funkcionalno i organizacijski izvršava zadatke Kabineta gradonačelnika
 • Pomaže gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti i predstavlja gradonačelnika u njegovom odsustvu
 • Ima izvršna ovlašćenja koja su mu navedena u zakonima Brčko distrikta BiH
 • Osigurava efikasan rad javne uprave
 • Osigurava funkcioniranje sistema unutrašnje kontrole u organima uprave i institucijama Brčko distrikta BiH
 • Koordinira ispunjenje obaveza i dužnosti Vlade u vezi sa strateškim investicijskim ulaganjima u Brčko distriktu BiH i nadzire projekte infrastrukture
 • Osigurava definisanje i provođenje koncepta i plana implementacije za proaktivnu i dugoročnu kulturnu politiku.

Biografija

Anto Domić, dr. sc. med.

Zamjenik gradonačelnika

E-mail: anto.domic@bdcentral.net
Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Brčko
Datum i mjesto rođenja: 19. februar 1967., Brčko
Bračno stanje: oženjen, otac jednog djeteta

Obrazovanje:

 • 2022.  - doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci
 • 2014.  - magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • 2002–2004. – Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, postdiplomski studij
 • 1988–1992. i 1994–1997. – Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 • 1982–1986. – Škola za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje „Vaso Pelagić“, Brčko, zdravstvena struka, zvanje: medicinska sestra – tehničar
 • 1974–1982. – osnovna škola u Gornjoj Skakavi i Bijeloj

Profesionalna i politička karijera:

 • 2021. – zamjenik gradonačelnika Brčko distrikta BiH
 • 2016–2021. – zamjenik gradonačelnika Brčko distrikta BiH
 • 2012–2016. – gradonačelnik Brčko distrikta BiH
 • 2009–2012. – zamjenik gradonačelnika Brčko distrikta BiH
 • 2008–2009. – poslanik u Skupštini Brčko distrikta BiH
 • 2006–2008. – zamjenik gradonačelnika Brčko distrikta BiH
 • 2004–2006. – poslanik u Skupštini Brčko distrikta BiH
 • 2000–2004. – član prelazne Vlade Brčko distrikta BiH, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge
 • 1998–2000. – direktor Doma zdravlja sa stacionarom Ravne Brčko u Bijeloj

Članstva, priznanja i nagrade:

 • Nosilac Spomenice Domovinskog rata
 • od 1998. – predsjednik Odbora Hrvatske demokratske zajednice za Brčko distrikt BiH (HDZ)
 • 2006–2011. – član Predsjedništva HDZ-a BiH
 • 2006–2011. – član Središnjeg odbora HDZ-a BiH
 • 2006–2011. – član Nacionalnog vijeća HDZ-a BiH
 • od 2011. – potpredsjednik HDZ-a BiH
 • od 2011. – član Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a BiH
 • od 2011. – član Predsjedništva i Središnjeg odbora HDZ-a BiH

Ostalo

 • 1986–1987. – služio vojni rok
 • 1992–1996. – pripadnik sanitetske struke 108. HVO brigade