Odobren Program utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 50. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima za 2024. godinu.

Image for news

Visina sredstava za realizaciju ovog programa osigurana su u ukupnom iznosu od 1.470.000,00 KM preraspodjelom budžetskih sredstava u Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenja za socijalnu zaštitu po tekućem Budžetu za 2024. godinu.

Za penzionere evidentirane u osnovnoj bazi evidencija penzionera iz 2010. godine i nadograđenoj bazi u 2023. godini, provjerenih sa statusom života u 2024. godini, isplata jednokratne novčane pomoći će biti isplaćena u iznosu jednokratne novčane pomoći identične s prošlogodišnjim iznosom. Za novoevidentirane penzionere u periodu od 7. maja do 30. augusta, 2024. godine sa visinom penzije od 1,00 KM do i sa 573,53 KM isplata jednokratna novčana pomoć će se izvršiti u iznosu od 150,00 KM, visinom penzije od 573,54 KM do i sa 684,480 KM isplata jednokratne novčane pomoći će se izvršiti u iznosu od 100,00 KM i visinom penzije od 684,49 KM do i sa 1.1180,00 KM isplata jednokratne novčane pomoći će se izvršiti u iznosu od 50,00 KM.

Vlada je na sjednici usvojila i Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava u 2024. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja (I. dio). Sredstva za ove namjene osigurana su Budžetom Brčko distrikta BiH za 2024.godinu u ukupnom iznosu od 1.017.600,00KM.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za angažovanje dodatnog stručnjaka iz potrebnih medicinskih oblasti u JZU „Zdravstveni centar Brčko”, Prijedlog odluke o imenovanju članova radne grupe za izradu plana civilno vojne saradnje i standardnih operativnih procedura u slučaju terorističkog napada, Prijedlog odluke o imenovanju člana radne grupe za sprečavanje i kontrolu akcidenata – PEG APC i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Komisiji za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH.

Vlada je primila k znanju informaciju o provedenoj proceduri „Javnog poziva za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2024. godinu“ – zahtjev poslanika Ljubiše Lukića i izjavu o fiskalnoj odgovornosti za Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju za fiskalnu 2023. godinu.