Šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove o Regulacionom planu „Centar I“

14.9.2023. Nakon što je Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odobrila prijedlog Regulacionog plana „Centar I“ u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove Suvad Mašić održao je press konferenciju istakavši da je Vlada Brčko distrikta BiH opredijeljena da popravi stanje u centru grada kako bi dobili savremeniji i urbaniji centar.

Image for news

„Vlada Brčko distrikta BiH je opredijeljena da da jedan novi zamah u razvoju Brčko distrikta BiH u urbanom, privrednom i poduzetničkom smislu“, istakao je Mašić.

Govoreći o obuhvatu regulacionog plana, stručni savjetnik za prostorno planiranje Ivana Blagojević kazala je da se radi o površini od 0,9 hektara te da je oivičen s četiri ulice: Ulica Bosne Srebrene, Ulica Ive Andrića, Bulevar mira i Ulica Laze Kostića.

Šef Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove Suvad Mašić naveo je da je regulacionim planom predviđen i mali park, što će doprinijeti ljepšem ambijentu.

Mašić je dodao i da su završena tri regulaciona plana koja će uskoro biti dostavljena, i to: Regulacioni plan dijela stambenog naselja „Š“, Regulacioni plan dijela stambenog naselja „Klanac“ te Regulacioni plan dijela stambenog naselja „Kolobara II“.

„Uskoro bi trebao biti završen i Regulacioni plan stambenog naselja 'Srpska Varoš' te urbanistički projekat ambijentalna cjelina 'Srpska Varoš'“, istakao je Mašić.